Atteikuma tiesības

  1. Jūs varat izmantot tiesības atteikties no preces un to atgriezt 14 kalendāro dienu laikā kopš tās iegādes, pie tam nenorādot atgriešanas iemeslu.
  2. Lai izmantotu atgriešanas tiesības, Jūs varat uzrakstīt iesniegumu, izmantojot veidlapas paraugu, kas ir izvietots mājaslapā Azura.lv. Vēstule ar iesniegumu par preces atgriešanu Jums būs jānosūta pa pastu vai uz elektronisko pastu, lai informētu SIA Omega Sales (juridiskā adrese: Valkas iela 6a, Daugavpils, LV-5417, tālrunis: 27272338, elektroniskais pasts: info@azura.lv) par savu lēmumu atteikties no preces. Paziņojumu pat tiesību izmantošanu atgriezt preci vēlams nosūtīt līdz preces atgriešanas termiņa beigām.
  3. Atteikšanās tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot ar dienu, kad preci saņēmāt Jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, un kuru Jūs norādījāt par pasūtījuma saņēmēju.
  4. Atteikšanās gadījumā no līguma, SIA Omega Sales atgriezīs saņemto apmaksu par atgriezto preci konkrēta distancionālā līguma ietvaros (izņemot piegādes maksu), ne vēlāk par 14 dienām, sākot ar dienu, kad SIA Omega Sales tika informēta par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. SIA Omega Sales var aizturēt apmaksas atgriešanu līdz brīdim, kad būs saņēmis no Patērētāja atgriežamās preces.
  5. 5. Noteikti jāatceras, ka nosūtot preci atpakaļ Pārdevējam, Jums ir jānodrošina drošs iepakojums, lai prece transportēšanas laikā netiktu sabojāta. Ja Jūs vēlaties izmantot atteikšanās tiesības, atcerieties, ka uz Jums gulstas atbildība par preces vērtības zudumu gadījumā, ja preces ir izmantotas neatbilstoši savam mērķim, bet gan citiem mērķiem. Tāpēc ņemiet vērā, ka atsakoties no preces, Jums ir tiesības izmantot preci tikai tādā mērā, kādā tas nepieciešams tās pārbaudei. Izmantojot atteikšanās tiesības, Jūs esat atbildīgi par preces lietošanu, par tās vērtības un kvalitātes mazināšanos.

Gadījumā, ja Jūs vēlaties atteikties no preces, kārtīgi iepakojiet preci, pievienojiet atteikuma veidlapu (veidlapu var lejuplādēt šeit) un nosūtiet
ar Omnivas starpniecību:
Saņēmējs: SIA Omega Sales, tālr.27272338
Daugavpils Mego Valkas ielas 1 pakomāts

vai pa pastu uz adresi:
SIA Omega Sales,
Valkas ielā 6a, Daugavpils, LV-5417

Mēs darīsim visu, lai atteikšanās procedūra norisinātos iespējami īsākā laikā un Jums nesagādātu liekus satraukumus.

Piegādes apmaksa netiek atgriezta. Ar preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz Patērētājs.

Lai saglabātu informāciju savā datorā, atveriet norādi Atteikuma tiesības.pdf un nospiediet saglabāt.